Verenigd Koninkrijk

Britse wetgeving en rechtsstelsel

Birmingham, UK - 6 November 2016: Exterior Of The Birmingham Magistrates Court UK

Het Verenigd Koninkrijk is bekend om zijn lange geschiedenis en rijke tradities, waaronder ook het rechtssysteem. Het Britse rechtsstelsel is gebaseerd op common law, wat inhoudt dat de wet grotendeels gevormd wordt door rechterlijke uitspraken en jurisprudentie, naast wetten die door het parlement zijn aangenomen. Hieronder vind je meer informatie over de Britse wetgeving en het rechtsstelsel.

Common law

In tegenstelling tot veel Europese landen, waar wetten strikt opgeschreven en gecodificeerd zijn, wordt het Britse rechtssysteem voornamelijk gevormd door common law. Dit betekent dat rechters beslissingen nemen op basis van precedenten en de gewoonte om eerdere rechterlijke uitspraken te volgen. Deze gewoonte van het volgen van eerdere beslissingen helpt bij het creëren van consistentie en voorspelbaarheid in het rechtssysteem.

Het parlement en wetgeving

Hoewel common law een belangrijke rol speelt, heeft het parlement ook de bevoegdheid om wetten aan te nemen die deel uitmaken van het rechtsstelsel. Deze wetten kunnen de common law aanvullen of wijzigen. Het Britse parlement bestaat uit het House of Commons en het House of Lords. Wetgeving moet door beide kamers worden goedgekeurd voordat het de koninklijke instemming ontvangt en in werking treedt.

Rechterlijke macht

De rechterlijke macht in het Verenigd Koninkrijk bestaat uit verschillende rechtbanken en tribunalen, variërend van lokale rechtbanken (magistrates’ courts) tot het hoogste beroepsorgaan, het Supreme Court of the United Kingdom. Rechters in het Verenigd Koninkrijk worden benoemd op basis van hun juridische expertise en ervaring, en hun onafhankelijkheid wordt gewaarborgd.

Europese invloeden

Hoewel het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie heeft verlaten, heeft het Europese recht nog steeds invloed op de Britse wetgeving en het rechtsstelsel. Gedurende het EU-lidmaatschap werden EU-regels en -richtlijnen geïmplementeerd in de Britse wetgeving. Hoewel het Verenigd Koninkrijk niet langer verplicht is om EU-wetgeving te volgen, kan het ervoor kiezen om bepaalde EU-regels te behouden of te wijzigen.

Conclusie

Het Britse rechtsstelsel is gebaseerd op common law, waarbij rechterlijke uitspraken en jurisprudentie een belangrijke rol spelen. Het parlement heeft echter ook de bevoegdheid om wetten aan te nemen. De rechterlijke macht zorgt voor de interpretatie en handhaving van de wetten. Ondanks het vertrek uit de Europese Unie heeft de Europese wetgeving nog steeds invloed op de Britse wetgeving en het rechtsstelsel.

Ratingpost

Dit is ook de UK